रेडिएशन डिटेक्शनचे व्यावसायिक पुरवठादार

15 वर्षांचा उत्पादन अनुभव
बॅनर

फॅक्टरी टूर

संशोधन आणि विकास

संशोधन आणि विकास
संशोधन आणि विकास 1

उपकरणे

उपकरणे - 2
उपकरणे - 3
उपकरणे -1
RJ14-1
प्लास्टिक फ्लॅश एरोसोल -1
RJ41-2